Άσθμα & Εθελοντική Αιμοδοσία

Άσθμα
Άσθμα & Εθελοντική Αιμοδοσία

Το άσθμα είναι μια συχνή κατάσταση. Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ δείτε τι ισχύει σε σχέση με την αιμοδοσία.
Αποκλείεται εάν:

  • Ο αιμοδότης είναι συμπτωματικός κατά την αιμοληψία
  • Λαμβάνει ή έχει συμπληρώσει ένα κύκλο φαρμακευτικής αγωγής με στεροδειδή* (απο το στόμα ή ενδοφλέβια) διάρκειας άνω των 3 εβδομάδων τους τελευταίους 6 μήνες
  • Ο δότης έχει λάβει μακρόχρονη αγωγή (άνω των 6 μηνών) με στεροειδή (απο το στόμα ή ενδοφλέβια) μέσα στους τελευταίους 12 μήνες
  • Ο δότης έχει λάβει αγωγή μικρού χρονικού διαστήματος (μικρότερο των 3 εβδομάδων) με στεροειδή (p.o ή iv) τις τελευταίες 7 ημέρες.

Μπορεί να γίνει δεκτός (κατα περίπτωση) έαν το β),γ),δ) δεν ισχύουν και ο υποψήφιος αιμοδότης είναι ασυμπτωματικός κατα την αιμοληψία ακόμη και εάν λαμβάνει συστηματικά προληπτική αγωγή, περιλαμβανομένων των εισπνεόμενων στεροειδών.

*κορτιζόνη

Tags: Εθελοντική Αιμοδοσία,