Αιμοδοσία & Εμβολιασμός Covid-19

Δεν απαιτείται περίοδος αποκλεισμού για τους αιμοδότες που έχουν εμβολιαστεί έναντι της COVID-19 με εμβόλια Pfizer, AstraZeneca, Janssen/J&J, Moderna με την προϋπόθεση ότι αισθάνονται καλά μετά τον εμβολιασμό

Στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις μπορεί να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων

Tags: Αιμοδοσία, Εμβολιασμός, Covid-19,