Αναλυτικός Κατάλογος Επιλογής Αιμοδοτών

Κατάλογος Επιλογής Αιμοδοτών
Αναλυτικός Κατάλογος Επιλογής Αιμοδοτών

Η επιλογή του εθελοντή αιμοδότη είναι ευθύνη του γιατρού της εκάστοτε αιμοδοσίας. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες που προσδιορίζουν τα κριτήρια αποδοχής ή αποκλεισμού.

Εάν σας προβληματίζει το αν μπορείτε να δώσετε λόγω κάποιου συγκεκριμένου θέματος στην υγείας σας δείτε στο link του Εθνικού Κέντρου

Αιμοδοσίας αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο με επεξηγηματικές πληροφορίες για κάθε νόσημα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας ή με εξειδικευμένους αιμοδοτικούς συλλόγους στην περιοχή σας για περαιτέρω πληροφορίες

Tags: Εθελοντική Αιμοδοσία,