Εθελοντική Αιμοδοσία & Codiv-19 Επικαιροποιημένες Οδηγίες του ΕΚΕΑ

 1. Άτομα με επιβεβαιωμένη ή πιθανή λοίμωξη COVID ή που παρουσιάζουν κάποιο από τα
  συμπτώματα που σχετίζονται με λοίμωξη από κορωνοϊό δεν επιτρέπεται να αιμοδοτήσουν. Εάν ο υποψήφιος αιμοδότης είχε συμπτώματα λοίμωξης με κορωνοϊό και θετικό έλεγχο για την παρουσία του ιού μπορεί να αιμοδοτήσει εάν έχουν περάσει τουλάχιστον 28 ημέρες από την αποδρομή των συμπτωμάτων

Εάν ο υποψήφιος αιμοδότης είχε συμπτώματα αλλά είχε αρνητικό έλεγχο για την παρουσία του ιού μπορεί να αιμοδοτήσει εάν έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την αποδρομή των συμπτωμάτων

Εάν ο αιμοδότης είχε συμπτώματα ύποπτα για κορωνοϊό και δεν ελέγχθηκε για την παρουσία του ιού ή έχει ελεγχθεί αλλά δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να προφέρει αίμα εάν έχουν περάσει 28 ημέρες από την αποδρομή των συμπτωμάτων

 1. Άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα και έχει συστηθεί απομόνωση μπορούν να αιμοδοτήσουν εάν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την πρώτη ημέρα της απομόνωσης. Εάν δεν συστήθηκε απομόνωση και ο αιμοδότης αισθάνεται καλά μπορεί να αιμοδοτήσει.

 2. Υποψήφιοι αιμοδότες στους οποίους έχει συστηθεί να παραμείνουν σε απομόνωση ή καραντίνα
  μετά από ταξίδι, δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν εάν δεν περάσουν 14 ημέρες από την πρώτη
  ημέρα της απομόνωσης ή καραντίνας. Εάν παρέλθουν οι 14 ημέρες και ο υποψήφιος αιμοδότης αισθάνεται καλά μπορεί να αιμοδοτήσει.

 3. Αιμοδότες που γνωρίζουν ότι έχουν αντισώματα έναντι του Κορωνοιού μπορούν να
  αιμοδοτήσουν με την προϋπόθεση ότι τις τελευταίες 28 ημέρες δεν είχαν συμπτώματα ύποπτα
  για λοίμωξη COVID.

 4. Εμβολιασμός για Κορονοιό:

  • Για τα εμβόλια από αδρανοποιημένους ή μη ζώντες μικροοργανισμούς (π.χ mRNA) δεν απαιτείται περίοδος αποκλεισμού, εφόσον ο αιμοδότης αισθάνεται καλά.
  • Αποδέκτες των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την COVID-19 μπορούν να αιμοδοτήσουν χωρίς περίοδο αποκλεισμού, εφόσον αισθάνονται καλά. Στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις μπορεί να προσφέρει αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

Tags: Εθελοντική Αιμοδοσία, Codiv-19,