Πόσο Διαρκεί το Αίμα

Πόσο διαρκεί το αίμα μετά τη δωρεά του;

Τα συστατικά του αίματος έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορούν να αποθηκευτούν έως και 35 ημέρες
Τα αιμοπετάλια μπορούν να αποθηκευτούν έως και 7 ημέρες
το πλάσμα μπορεί να αποθηκευτεί έως και 3 χρόνια

Tags: Εθελοντική Αιμοδοσία,