Στίγμα & Εθελοντική Αιμοδοσία

Οι άνθρωποι που έχουν "στίγμα" μπορούν να δώσουν αίμα, αρκεί ο αιματοκρίτης ή η αιμοσφαιρίνη τους να είναι στα επιτρεπτά όρια δηλ.

Άνδρες: Δεκτοί με αιματοκρίτη πάνω από 41 ή αιμοσφαιρίνη πάνω από 13.5g/dl

Γυναίκες: Δεκτές με αιματοκρίτη πάνω από 38 ή αιμοσφαιρίνη πάνω από 12.5g/dl.

Tags: Εθελοντική Αιμοδοσία,